Kommentarer på Dag 76: Planering pågår


Dagens bloggtext utgår. Kvällen får ägnas att se över min rutt och göra diverse justeringar.

Dagens distans till Lima: 52 km

Keep on running!

 
Kändes denna post intressant och värd att kommentera går det bra här

#1 Robert - 2019-05-02 08:43:39

Det gör inget Sverker kommer snart att fylla bloggen med allehanda spam.

#2 Mattias - 2019-05-02 09:50:33

@Robert - ?Sverker? pratar egentligen ryska och sitter i en trollfabrik i utkanten av Moskva.

#3 sverker - 2019-05-02 09:58:50

Den här nollan på stolpen är början av milemarkeringarna längs higwayen. De har en praktisk uppgift - om man behöver hjälp kan man uppge milesiffran så
hittas man lättare. (De flesta troll är nog Bill Gates-typer hemma i pojkrummet -
knappast några statliga organisationer - de farligaste är såna som Julian Assange & Co - de har en hackerkonferens varje år i Berlin.)
Han med Minecraft - Markus Persson är inte dålig heller....

#4 sverker - 2019-05-02 11:46:25

det är ofattbart - 5,6 mil i snitt - 421 mil på 75 dagar utan en enda paus! Nu ska man köra
Ragnar Relay 32 mil stafett runt Mälaren. Startades i Utah. Ragnar är Ragnar
Lodbrok. Snart går Midwest RR mellan Chicago - Madison.

#5 N-O - 2019-05-02 13:38:51

Gott folk. Vi fortsätter att ta del av Björn inspirerande skriverier från sina löpningar. Tack för alla texter och bilder. En dag med "radiotystnad" är inga problem. Låt oss inte fylla denna tystnad med tjyvnyp mot andra, inte minst mot en gammal löparkompis till Björn. Lycka till de sista veckorna.

#6 Den äkta Robert - 2019-05-02 15:54:56

Ytterliggare en ny post från ?mr spam? men det har nog alla redan räknat ut..
Dagens mellanstadieelever verkar har det väldigt slappt på lektionerna eftersom dom kan sitta och surfa på diverse hemsidor och skriva strunt.

#7 Jan Suneson - 2019-05-02 16:18:38

Det planeras både i Lima OH och här i Gävle förr att få till den perfekta målgången. En viktig del är att verkligen kolla upp att någon etapp inte är överhoppad. Det låter enkelt men är ganska svårt. Det skulle ju vara synd om flygplanet hem till Sverige går innan fötterna är doppade i Atlanten. Björn kommer nog snart att meddela Var När och Hur årets fantastiska äventyr slutar.

#8 Klas-Peter Suneson - 2019-05-02 17:48:41

När George Washington var två år och fortfarande bodde hemma hos sin Mor och Far i Westmoreland County, Virginia, så utfärdade Sveriges Kungl. Maj:te en förnyade gästgivare-ordning av den 12 dec. 1734. När Björn planerar en ny stäckning, kan dessa utdrag ur reglerna komma väl till pass

§23 Trafikregler
När resande eller farande i städer eller på landet mötas, bör de till vänster sida således vika, att de hinderslöst kunna komma varandra förbi, vid tio daler silvermynts bot för den, som häremot bryter.
Är vägen så trång, att endera måste nödvändigt åt sidan, då viker den gående för den ridande, den ridande för den åkande, kärra för vagn, den mindre vagn för den större, den tomma eller
den med folk i för den med lass, det mindre lasset för det större.
För många broar väntar den, som först med tecken eller rop blivit varnad till dess den andre farit över, och den som kommer jämna vägen väjer för den som kommer backe utför.
Uti branta backar, dröjer antingen nedan, eller och väjer den undan, som far uppför.
Är vägen så trång, att endera måste stryka tillbaka, stryke då den, som minsta vägen har eller den bekvämast kan göra. Kan ingendera stryka, då bör endera lasta av eller ta sönder sin vagn och den andre vara honom behjälplig såväl i av- och på-lastade, som vagnens söndertagande och sammansättande. Gör han det ej, vare ansvarig för den skada därav timat kan.

§ 24 Om uppförande på vägen
Eho som på vägarna med skrikande och ropande, eder eller svordomar gör buller och oro, eller de vägfarande med otidigheter i ord och gärningar angriper, böte, fast ingen våldsamhet, eller skada timar, fem daler silvermynt, hälften till angivaren och hälften till fattiga vid nästa kyrka.
Men skulle någon uppenbar våldsamhet eller dråp hända, då bör den skyldige strax av de närvarande gripas, eller där det ej kan ske, med kronobetjänternas tillhjälp efterslås och fasttagas, samt tingföras och dömas.

Keep on running.

#9 Torbjörn - 2019-05-02 18:00:05

Fyndigt att kalla Sverkers inlägg för spam.

#10 Björn - 2019-05-02 18:53:31

#N-O: Bra kommentar!
#Klas-Peter: Intressant. Dom trafikreglerna är än i dag tillämpliga på mig.
#Jan: Ja, planerandet tar längre tid än man kan ana. Bra att du kom in på sluttampen. Inser nu att vi kunde ha kopierat i stora stycken från 2014. Sitter nu på Cafe Snack &Shack i Harrod där jagvarit. Personalen exalterad när jag visar bilder från det besöket.

#11 sverker - 2019-05-02 20:47:21

Böter: 10 Daler silvermynt år 1734 motsvarar en arbetslön idag på 41.451 kr -
kan tänka mig att det var lugnt efter våra vägar? Trots allt ett framsteg - Karl IX
införde dödsstraff för svordomar......


Kommentarer är inaktiverade för så gamla inlägg